معنا و تفاوت واژه ...؟ http://7ganj.mihanblog.com 2019-09-10T03:19:02+01:00 text/html 2019-08-23T12:55:22+01:00 7ganj.mihanblog.com خبر خبری معرفی سایت برای دانلود آهنگ های جدید http://7ganj.mihanblog.com/post/5 <div class="userItemIntroText"> <div style="text-align: right;"><img src="http://mp.antioquiatic.edu.co/images/General/niageashotmail.com/Untitled-1221_547a9.png" alt="Chic plus" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" width="250" height="249"></div><div style="text-align: right;"><br></div> <div style="text-align: right;"><a href="https://chic-plus.com/">شیک پلاس</a> افتتاح گردید . شیک پلاس صرفا برای ترقی موسیقی پاپ مجاز بهره‌برداری شده‌است و همه مطالب این وب سایت طبق ضوابط کشور ایران می‌باشد .</div> <div style="text-align: right;">همه ترانه های مندرج&nbsp; و بخش <a href="https://chic-plus.com/category/music/">دانلود آهنگ جدید</a> در وبسایت از هنرمندان این اثر ها اجازه گرفته شده‌است از درج ترانه های غیر مجاز , رپ و شبیه جدا دوری می کنیم .</div> <div style="text-align: right;">از درج گالری موسیقی مجاز پخش بازار جدا دوری می‌کنم گالری هایی در‌این وب سایت درج می شود که جواز پخش اینترنتی گرفته اند .</div> <div style="text-align: right;">گالری های مجاز پخش بازاری بصورت دمو و یا این که یکی‌از ترانه ها درج خواهد شد صرفا و صرفا جهت شناخت یا این که حالا و هوای گالری فوق با ما باشید</div> <div style="text-align: right;">&nbsp;</div> <div style="text-align: center;"><a href="https://chic-plus.com/">www.chic-plus.com</a></div> </div> text/html 2019-03-14T06:59:36+01:00 7ganj.mihanblog.com خبر خبری فیسبوک در آینده http://7ganj.mihanblog.com/post/4 <span class="notranslate">شما در حال تبدیل شدن به یک تبلیغ کننده فیس بوک بهتر هستید.</span> <article class="embedded-entity align-center"><article><div style=";text-align:right;direction:rtl"><img src="https://wordstream-files-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/styles/simple_image/public/images/media/images/facebook-sunsets-relevance-score.jpg?s7oew7OEO9vyLB23_Cver.f5zm.Laf6a&amp;itok=ZrA-ddGu" alt="فیس بوک، غروب آفتاب، لینک، امتیاز، سرچین" width="600" height="400"></div></article></article><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> دیروز، فیس بوک اعلام کرد که معیار مربوط به میزان ثبت آثار غرق شده - معیار آگهی سطح است که اساسا به شما می گوید که آگهی شما هر کدام خوب است و با سه معیار جدید جایگزین می شود:</span> </p><ul style=";text-align:right;direction:rtl"><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> رتبه بندی کیفیت</span> </li><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> رتبه بندی امتیازات انگیزش</span> </li><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> رتبه بندی تبدیل نرخ</span> </li></ul><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> بیایید عمیق سیر کنیم</span> <span class="notranslate"> پس از بررسی دقیقتر در Relevance Score و معیارهایی که آن را جایگزین می کنند، ما درباره اینکه چرا فیس بوک این کار را انجام می دهد، چرا این خبر خوب است و چگونه می توان از آن پیشی گرفت.</span> </p><h2 style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> نمره مربوطه چیست و جایگزین آن چیست؟</span> </h2><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> چیزی که من تمایل به آن را به عنوان یک نسخه پیچیده تر از نمره کیفیت گوگل در نظر می گیرم، Relevance Score به شما می گوید که آگهی شما مناسب و جذاب است.</span> <span class="notranslate"> این فیس بوک راهی برای گفتن است که آیا شما یک کار خوب انجام می دهید یا خیر.</span> </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> امتیاز مربوطه در سطح آگهی اندازه گیری می شود و هر دو را تعیین می کند <strong>که چه مقدار برای یک کلیک پرداخت می کنید</strong> و <strong>چگونه اغلب آگهی خود را به کاربران فیس بوک خدمت می کنید</strong> .</span> <span class="notranslate"> اگر تبلیغ شما به مخاطبان مورد نظر شما اهمیت نداشته باشد ، فیس بوک شما را به خاطر پرداخت خدمت به آن ها به شما محول می کند، و تا حدی نیز به آن عمل می کند.</span> <span class="notranslate"> به طور خلاصه، اگر آگهی شما به مخاطبان مورد نظر شما <em>بسیار</em> مرتبط باشد، فیس بوک شما را با کم کردن شارژ کردن و خدمت به تبلیغ بیشتر، به شما <em>پاداش</em> می <em>دهد</em> .</span> </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> "این همه خیلی ساده است، کنور.</span> <span class="notranslate"> آیا مطمئن هستید که شما فقط گنگ نیستید؟ "</span> </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> اسب خود را نگه دارید</span> <span class="notranslate"> هنگامی که به اجزای Relevance Score می آید، همه چیز کمی بصری تر می شود.</span> <span class="notranslate"> فیس بوک آگهی خود را یک امتیاز مربوط به پیروی می کند پس از آن که چند صد بار خدمت کرده است، به طوری که فیس بوک به اندازه کافی داده ها را برای پیش بینی عملکرد تحصیلی ارائه می دهد.</span> </p><article class="embedded-entity align-center"><article><div style=";text-align:right;direction:rtl"><img src="https://wordstream-files-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/styles/simple_image/public/images/media/images/facebook-sunsets-relevance-score-components.png?JvCWBjT1Q3Wkxjz59iap0WmFIFDZ4BhX&amp;itok=OthaCQB1" alt="فیس بوک غروب آفتاب - ارتباط - نمره - عوامل" width="758" height="498"></div></article></article><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> هر بار که آگهی شما اجرا می شود، فیس بوک به هدف مبارزات انتخاباتی و مخاطبان هدف خود می اندیشد تا تعیین کند که چه افرادی به چه کاری می خواهند انجام دهند.</span> <span class="notranslate"> به عبارت دیگر، امتیاز مربوط به آگهی شما بر اساس <strong>عملکرد</strong> مورد <strong>انتظار است</strong> .</span> <span class="notranslate"> مرتب به مبهم، نه؟</span> </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> ما در یک دقیقه بیشتر صحبت خواهیم کرد.</span> <span class="notranslate"> در ضمن، در اینجا یک نگاه دقیقتر به معیارهای جدیدی که نمره Relevance Score را جایگزین میکنند:</span> </p><ul style=";text-align:right;direction:rtl"><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> <strong>رتبه بندی</strong> کیفیت کیفیت آگهی شما را در مقایسه با دیگران که برای یک مخاطب رقابت می کنند، اندازه گیری می کند.</span> </li><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> <strong>رتبه بندی</strong> انگیزش در <strong>رتبه بندی</strong> میزان انتظار قرار می گیرد که میزان آگهی شما در مقایسه با سایر رقبا برای مخاطب مشابه باشد.</span> </li><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> <strong>رتبه بندی میزان تبدیل، میزان</strong> مورد انتظار برای آگهی شما را در مقایسه با سایر افرادی که هدف همان هدف را دنبال می کنند و رقابت برای یک مخاطب مشابه، اندازه گیری می کند.</span> </li></ul><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> این معیارها را در حسابهای فیس بوک خود در چند هفته آینده ببینید.</span> <span class="notranslate"> امتیاز مربوطه تا تاریخ 30 آوریل به پایان خواهد رسید.</span> </p><h2 style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> چرا Relevance Score از بین می رود؟</span> </h2><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> از آنجا که آن را به شما بسیار کمک نمی کند.</span> </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> برای توضیح: فیس بوک جایگزین امتیاز مربوطه با معیارهای جدید است تا دیدگاه متمرکز و گرانشی از عملکرد کمپین را به شما نشان دهد .</span> <span class="notranslate"> همانطور که پیشتر گفتم، ریاضیات پشت رکورد Relevance، این چیزی نیست که بصری باشد.</span> <span class="notranslate"> اگر متوجه شده اید که آگهی شما دارای امتیاز مربوطه از 5 است، اما شما کاملا مطمئن نیستید که حتی این بدان معنی است که برای شما خوب است؟</span> <span class="notranslate"> چگونه استراتژی خود را به پیش می برید؟</span> </p><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> برای پاسخ به سوالات خودم:</span> </p><ol style=";text-align:right;direction:rtl"><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> خوب نیست.</span> </li><li style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> این کار نمی کند</span> </li></ol><p style=";text-align:right;direction:rtl"> <span class="notranslate"> من با متخصص سرپرست ما، کریستینا صحبت کردیم تا او را در این خبر ببریم.</span> <span class="notranslate"> "من واقعا هیجان زده در مورد این،" او به من گفت.</span> <span class="notranslate"> "این معیارهای جدید شما را به اطلاعات بیشتری نسبت به امتیاز مربوطه پاسخ می دهد." او در ادامه به اشاره به Relevance Score به عنوان "جعبه سیاه" برای تبلیغ کنندگان فیس بوک اشاره کرد - چیزی که شما نمی توانید به طور کامل درک و یا به طور قطعی بهبود بخشد.</span> </p> text/html 2019-03-14T06:50:22+01:00 7ganj.mihanblog.com خبر خبری ابزار سایت و وبلاگ http://7ganj.mihanblog.com/post/3 <div class="widget"><h2>ابزار سایت و وبلاگ</h2><div class="owl-carousel owl-loaded owl-drag p"><p style="text-align: justify;">وب سایت کد ابزار برترین ارائه دهنده کد ها و ابزار های مورد استفاده در سایت ها و وبلاگ ها میباشد. این وب سایت سعی بر ارائه کد ها و ابزار های کارا در زمینه زیباسازی و البته کار آمدی سایت شما دارد. تمامی ابزار های طراحی شده به زبان شیرین فارسی بوده و از گرافیک بسیار بالایی برخوردار است.</p><p align="center"><img class="aligncenter size-full wp-image-46" src="https://www.codeabzar.com/wp-content/uploads/codeabzar.jpg" alt="ابزار وبلاگ" width="600" height="334"></p><p style="text-align: justify;">عموماً افراد به دنبال ابزار های بهینه با مصرف بسیار کم از منابع هستند که این مورد بسیار نادر است ، مخصوصاً اگر در بین ابزار های فارسی به دنبال این مورد باشید متاسفانه مورد قابل قبولی را نخواهید یافت! اما وب سایت کد ابزار با بهره گیری از تیم سئو و طراحی مجرب توانسته ابزار های بسیار بهینه ای را برای شما همراهان عزیز به صورت کاملاً رایگان مهیا سازد. در ادامه به توضیح برخی از مزیت های ابزار های ارائه شده در وب سایت کد ابزار در مقابل دیگر سایت ها خواهیم پرداخت که شاید برای شما هم جالب باشد تا بدانید و در نهایت تصمیم بگیرید که از کدام یک استفاده نماید…</p><p style="text-align: justify;">کاربر پسندی یکی از عواملی است که در انتخاب یک ابزار مناسب برای سایت و وبلاگ میتواند به شما کمک شایانی نماید ، اگر بخواهیم بهتر بیان کنیم اگر ابزار انتخابی شما کاربر پسند نباشد به هیچ عنوان نمی تواند به بهبود سایت شما کمک کند پس سعی کنید همیشه از ابزار هایی استفاده کنید که زیبایی آنها نسبت به ابزار های رقیب پیشی گرفته باشد. وب سایت کد ابزار در این راستا ابزار های ارائه شده در این سایت را به صورت کاملاً کاربر پسند طراحی نموده است تا نهایت کیفیت در طراحی را به نمایش بگذارد. شما عزیزان می توانید بدون کوچکترین تردیدی از زیبایی و کاربرپسندی ابزار ها از آنها در سایت و وبلاگ خودتان استفاده نمایید.</p><p style="text-align: justify;">گرافیک فوق العاده زیبای ابزارهای این سایت به نوعی برتری تیم طراحی وب سایت کد ابزار را اثبات نموده است ، تمامی کد های ارائه شده در این سایت همراه با گرافیکی فوق العاده زیبا همراه است ، البته به این نکته هم توجه داشته باشید که ابزار های ارائه شده در این تارنما از علی رغم کیفیت بسیار بالای آنها از حجم پایینی برخوردارند و این یک امتیاز بزرگ برای سایت یا بلاگ شما خواهد بود که از ابزار های زیبا اما کم حجم و کارا استفاده می کنید.</p><p>برتری دیگری که میتوانیم در کد ها و ابزار های ارائه شده توسط این سایت مشاهده کنیم بهینه بودن آنها میباشد ، تمامی ابزار سایت و <a href="https://www.codeabzar.com/tools/" target="_blank" title="ابزار وبلاگ">ابزار وبلاگ</a> کاملاً بهینه شده اند به نوعی که با زبان قابل درک برای ربات های گوگل طراحی شده اند و از منابع بسیار کمی استفاده می نمایند بدین معنی که به هیچ عنوان باعث کندی وب سایت ما نخواهند شد. این در حالی است که بسیاری از سایت های دیگر ابزار هایی را استفاده میکنند که موجب کاهش سرعت سایتشان شده است ، توصیه ما به این دسته از افراد استفاده از ابزار های درج شده در سایت کد ابزار برای بهبود سرعت و کارکرد سایتشان میباشد.</p><p style="text-align: justify;">برتری بعدی کد ها و ابزار های این وب سایت در رعایت سئو آنها می باشد ، شاید شما هم دیده اید که برخی از سایت ها بعد از اینکه یک ابزار به سایتشان اضافه می نمایند منجر به افت شدید آن میشوند ، این افت به دلیل عدم رعایت سئو در این ابزار میباشد. سایت کد ابزار تمامی محصولات خود را با رعایت کامل سئو طراحی و تنظیم نموده است. شما دوستان می توانید با خیالی راحت از ابزار های ارائه شده در این وب سایت استفاده کنید بدون ترس از افت سایت و کاربر پسندی آن…</p><p style="text-align: justify;">کمترین استفاده از منابع سایت را در افزونه ها و ابزار های ما تجربه کنید! گاهاً شاهد این موضوع بوده اید که برخی از وبلاگ ها به شدت کند شده اند و به سختی لود میشوند؟ شاید کمتر کسی باشد که با این مورد برخورد نداشته است ، علت اصلی این اتفاق در اصل استفاده بیش از حد کد یا ابزار از منابع سایت می باشد ، در صورتی که کد های یک ابزار به صورت بهینه نوشته نشده باشد و در طراحی آن از جدید ترین الگوریتم های کدنویسی استفاده نشده باشد متاسفانه این مشکلات به وجود خواهد آمد. اما وب سایت کد ابزار این مورد را به صورت بسیار جدی و یکی از استاندارد های خود میداند و رد تمامی طراحی های خود این مورد را کاملاً رعایت کرده است پس با خیالی راحت ابزار های ما را استفاده کنید.</p></div><div align="center"><a href="https://www.codeabzar.com/" target="_blank" title="">https://www.codeabzar.com</a></div></div> text/html 2019-02-27T12:24:54+01:00 7ganj.mihanblog.com خبر خبری تاریخ وبلاگ نویسی !! http://7ganj.mihanblog.com/post/1 &nbsp;وبلاگ ها از زمان آغاز فروتنانه خود، راه طولانی ای را طی کرده اند. امروزه بخشی از فرهنگ جریان اصلی ماست، بعدها یک دفتر خاطرات شخصی و یک خروجی برای برنامه های اولیه وب بود.امروزه وبلاگها بیش از خاطرات شخصی هستند که به صورت آنلاین منتشر می شوند. گاهی اوقات به نظر می رسد مثل هر کس یک وبلاگ دارد. آنها به ما در ساخت یک نام تجاری شخصی، جذب مشتریان بالقوه، کسب و کار ما نزدیک تر به مشتریان ما کمک می کنند و اخبار، شایعات و واقعیت های جالب را در اختیار ما قرار می دهند - همه در همان زمان.اما چگونه وبلاگ ها خیلی محبوب شدند؟ این چیزی است که ما امروز به دنبال آن هستیم.<h2>سالهای اولیه</h2>وبلاگ نویسان تمام وقت به سال 1994 میرسند، زمانی که یک دانشجوی کالج جاستین سالن سایت Links.net خود را ایجاد کرد. طبق گفته هال، او سایت را ایجاد کرد تا بتواند نوشتن خود را آنلاین کند. این سایت بسیار ساده بود و شامل مجموعه ای از لینک های جاستین جالب در هنگام مرور وب و همراه با چند عکس. با این حال، به لطف سایت او، او "پدر بنیانگذاران وبلاگنویسان شخصی" نامگذاری شد.به دنبال مثال او، بسیاری دیگر شروع به زندگی شخصی خود را به صورت آنلاین به اشتراک گذاشتند. این اقدامات انتشار اولیه، "روزنامه های آنلاین" یا "صفحات شخصی" نامیده می شد. تا 1997، اصطلاح "وبلاگ" توسط یورن برگر برای توصیف یكی از فعالیت های اینترنتی اش طراحی شد. درست مثل وبلاگهایی که امروز می دانیم، جدیدترین لینک های Barger جمع آوری شده در بالای صفحه ظاهر شد، و فشار ورودی های قدیمی تر به صفحه را نشان می دهد.فقط یک سال بعد اولین وبلاگ در یک سایت خبری ثابت منتشر شد، زمانی که Jonathan Dube گزارشگر طوفان بانی برای ناظری شارلوت بود.